உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

கட்டண விபரங்கள்கட்டண விபரங்கள்

ஒரு மாதக்கட்டணம் - விபரங்கள் USD($) 30

நேரடி இணையவழி தமிழ் வகுப்பில் பங்கேற்க ஒரு குழந்தையின் ஒரு மாதக்கட்டணம் - USD($) 30 மட்டுமே. இந்த முறையில் ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டணம் செலுத்தவேண்டியிருக்கும். ஒரு மாதக்கட்டணத்தை செலுத்த இங்கே சொடுக்கவும்.
Pay the Monthly Fee Click here.

One Month Fee Details USD($) 30

One Month Fee - 1 Student / 1 Class / 1 Week - $30 USD
Pay the Monthly Fee Click here.

பிற கட்டணங்கள் (OTHER VALUES)

 
 

Fee Customization [In US Dollars - USD($)]

 
 

Fee Customization [In Singapore Dollars - SGD($)]

 
 
மேலும் விபரங்கள் அறிய எங்களை தொடர்பு கொள்க.


உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com